Serbest Bölge Nedir

Blog

image

Serbest Bölge NedirSerbest Bölge Nedir? İthalat/İhracat Konusunda Avantajları Neledir?

Serbest Bölge tanım olarak baktığımızda; ülkelerin siyasi sınırları dahilinde yer alıp, dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından gümrük hattı dışında sayılan bölgelere verilen genel addır.

 

Serbest bölgeler kapsamında sinai ve ticari faaliyetler için ülkelerin geri kalan alanlarından daha geniş muafiyetler ve teşvikler tanınır, bu da ithalat ihracat gibi ticari faaliyetler gösteren şirketler adına birçok avantaj demektir.

 

Türkiye’den yola çıkacak olursak, ülkemiz sınırları içerisinde yer alan Serbest Bölgeler Türkiye Gümrük Bölgesi’nin bir parçası olmakla birlikte;

 

-       Serbest Dolaşımda olmayan herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaz ve bunlara ek olarak gümrük vergisi, ticaret ve kambiyo uygulamaları kapsamında da ülkemiz gümrük bölgelerinin dışında kabul edilir.

-       Serbest dolaşımda bulunan eşya açısından bakacak olursak, çıkış rejimi hükümlerine tabi tutularak, eşya burada konumlandırılır.

 

Serbest Bölgeler, ticari faaliyetlerin korunması, teşviki ve doğrudan yabancı yatırımların ülkelere girişini amaçlayan ticaret bölgeleridir. Bu bölgelerde en temel hedef ticari engellerin, kotaların, vergilendirmelerin ve tarifelerin ortadan kaldırılmasıdır.

 

Türkiye sınırları içerisinde 19 adet Serbest Bölge bulunmaktadır ve bu bölgelerde çalışan dolaylı ve direkt birlikte 215.000’den fazla kişi söz konusudur. Serbest Bölge yönetim şeması ise;

 

-       Gümrük Müdürlüğü,

-       Bölge Müdürlüğü,

-       İşletici firma

şeklindedir.

 

Serbest Bölgeler Ticari Faaliyetlerde Ne Gibi Avantajlar Sunar?

Serbest Bölge mevzuatına göre şirketler;

 

-       Gümrük vergisi ve emsal vergilerden %100 muaf olur,

-       İmalat şirketler kurumlar vergisinden %100 muaf olur,

-       KDV ve ÖTV %100 muafiyeti söz konusudur,

-       Derlenen evraklar için damga vergisi uygulanmaz,

-       Emlak vergisinden %100 muafiyet söz konusudur,

-       Tamamı yurt dışına olmak suretiyle Serbest Bölgelerden verilecek belirli lojistik hizmetler gelir ve kurumlar vergisinden %100 muaf olur,

-       Çalışan maaşı üzerinden elde edilen gelir vergisinden de muafiyet söz konusudur. (serbest bölgelerde ürettiği ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini ihraç eden şirketler için).

-       Mallar süre kısıtı olmaksızın serbest bölgelerde tutulabilir,

-       Şirketler, serbest bölgelerden elde edilen karı hiçbir sınırlama olmaksızın yurt içine ya da yurt dışına serbestçe aktarabilirler,

-       Mülk alım-satımında tapu harcından muaf olurlar,

-       İnşaat, proje, iskan, izin ve onay süreçlerinde KDV’den muaf olurlar,

 

ve daha birçok avantaja sahip olurlar.

Cevapla

E-Posta Adresiniz yayınlanmayacak. Bu alan gereklidir *

Whatsapp