Küresel Pazarlama Nedir? Küresel Pazarlama Stratejileri Nelerdir?

Blog

image

Küresel Pazarlama Nedir? Küresel Pazarlama Stratejileri Nelerdir?

Küresel pazarlama, farklı ülkelere satış yapmak uluslararası ticaret yapmak anlamına gelmektedir. Teknoloji ve ulaşım alanındaki gelişmeler şirketlerin ve ülkelerin daha fazla ihracat ve ithalat yapmasını sağladı. Müşteri iletişimi, bulma, ithalat ve ihracat süreçleri kolaylaştığı için firmalar yerel pazardan sonra yurtdışı ile ticaret yapmaya başladı. Yerel pazarın olanakları, maliyetlerin yüksek olması, gelirlerin düşmesi, iç pazarda rekabet zorluğu firmaların küresel pazarlama yapmasına neden oluyor. Sosyal medya ve günlük tüketimlere baktığımızda küreselleşmenin ne kadar geliştiğini görebilirsiniz. Küresel pazarlama, firmaların ölçeklerini büyütmelerini, döviz kazanmalarını sağlarken firmaların ve çalışanların bilmesi gerekenler bulunuyor. GoTradeGo platformu olarak küresel pazarlama ve bilmeniz gerekenler nelerdir, yakından inceleyelim.


Küresel Pazarlama Nedir?
Küresel pazarlama firmaların döviz kazanmak, ölçeklerini büyütmek yerel rekabetten sıyrılmak isteyen firmalar tercih etmektedir. Küresel pazarlama, farklı ülkelere mal ve hizmet ihracatının fiyatlandırma, konumlandırma, tutundurma çalışmalarının tamamına denir. Küresel pazarlama, şirket politikasına uygun yapılır ve hedef kitleye uygun olarak ticaret gerçekleştirilir. Küresel pazarlama dolaylı veya doğrudan toplumları etkilemektedir. Gelişen teknoloji ve internet ağları sayesinde yeni pazarlara girmek, farklı ülkelere satış yapmak, ürün veya hizmetin tanıtımı ve pazarlaması eskiye göre artık daha kolay. İç pazardaki durgunluk firmaların satış hedeflerine ulaşamamasına neden olabilir. Küresel pazarlama, satışların canlanmasını, markanın küresel çapta bilinmesini sağlamaktadır.

Küresel pazarlama yapmak istiyorsanız "Uluslararası Ticaret Hakkında Öğrenmeniz Gereken 3 Şeybaşlıklı yazımızı da mutlaka okumalısınız.

Küresel pazarlama yapmak isteyen firmaların uygulayabileceği stratejiler ve olguları nelerdir, yakından inceleyelim.


Küresel Pazarlama Stratejileri Nelerdir?
İşletmeler hedef kitlesine uygun olarak doğru pazarlama stratejileri ile dış pazara açılırlar. Pazarın dinamikleri, kitlenin tüketim alışkanlıkları, ürün ve hizmetin pozisyonunu ve piyasasını belirlemek küresel pazarlama için çok önemlidir. Küresel pazarlama stratejileri nelerdir, yakından inceleyelim.

Firmaların küresel pazarlarda varlık göstermesi için iyi bir ürün stratejisine ihtiyacı vardır. Yapılan ürün stratejisinde gerekli standartlaştırmayı yaparlar ve ürün yaşam eğrisini göz önünde tutarak pazar bölündürmesini yapabilirler. Sonrasında pazar ve pazar payı belirlenir.

Ürün planlama ve geliştirme kararında maliyetler, satışlar ve pazar potansiyeli analiz edilmelidir. Üründe ve hizmette yapılabilecek değişikliklerden edinilecek kazanımlar belirlenmelidir.

Ürün ve hizmette yapılacak değişikliklerde rakiplerin incelenmesi pazar ve hedef kitle hakkında bilgi verir. Organizasyonun amaçları, kaynakları, potansiyel karlılık, sosyokültürel değerler, ihracatçının ülkesinin imajı, rakip ürünler ve bu ürünlere olan talep analiz edilmesi gereken unsurlardandır.

Standardizasyon strateji, marka bilinirliğin artmasını sağlarken esnek üretim ve tüketim alışkanlığı nedeniyle küçük markalar tarafından daha az tercih edilmektedir.

Uyumlaştırma stratejisi, yerel pazarda ARGE çalışması yapılan ürünlerin küresel pazarlara uygun hale getirilerek pazara girmesini sağlamaktır.

Firmalar ürünlerinin özelliklerini, fiyatlandırmasını, konumlandırmasını ve tutundurma çalışmalarını iyi yapmalı ve potansiyel müşterilerin satın alma davranışlarına uygun olarak entegre etmelidirler.


Küresel Pazarlama Olguları Nelerdir?


 

 

İç pazarda varlık gösteren firmalar, dış pazarlara açılarak firma hedeflerine daha kolay ulaşabilirler. Dış ticaretin avantajları oldukça fazladır fakat riskleri de beraberinde getirmektedir. Küresel pazarlama olguları nelerdir, firmaların tercih etme sebepleri nedendir, listeler halinde inceleyelim.

İç pazardaki para ve ürün akışının durgunluğu küresel pazarlama ile firmanın satışlarının artmasını sağlayabilirler,

Küresel pazarlama firmaların etkinliğini arttırır. Müşteri memnuniyeti arttıkça potansiyel müşterilere ulaşılması daha kolaydır,

Küresel alanda rekabet etmek, dünya üzerinde daha iyi varlık göstermenizi sağlar. İç pazarda tekelleşme olduğunda firmalar dış piyasalara açılmaktadır,

Enflasyon ve maliyetlerin artması işverenlerin zorlanmasına neden olmaktadır. Birçok sektörde kullanılan araç ve ekipmanlar dövizle ülkemize girmektedir. Fakat şirketler Türk lirası ile satış yaptığı için kar marjı düşmektedir. Küresel pazarlama firmaların döviz kazanmasını sağlamaktadır.

İşletmeler avantaj sağlamak, satış hedeflerine ulaşmak için küresel pazarlama yaparlar. Ürünlerinizin dış ticaretini kolayca gerçekleştirmek için GoTradeGo'yu tercih edebilirsiniz. GoTradeGo platformu firmaların pazarlama, ürün tanıtımı, ulaştırma, müşteri bulma süreçlerini yöneten dış ticaret uzmanları ile işlemleri kolaylaştırmaktadır. 

İlginizi çekebilir: Global Pazarlara Açılma Yolları 

Cevapla

E-Posta Adresiniz yayınlanmayacak. Bu alan gereklidir *

Whatsapp