İhracat Nedir? İhracat Müşterisi Nasıl Bulunur?

Blog

image

İhracat Nedir? İhracat Müşterisi Nasıl Bulunur?

 

İhracat firmaların ürettikleri mal veya hizmetin yabancı ülkelere döviz karşılığında satmasıdır. Ülkeler ve firmalar ihracat yapabilmektedir. Dış ticaret dengesi için ithalat ve ihracat hacmi büyük öneme sahiptir. İhracat yapılacak ülkenin analizi, tüketici alışkanlıkları, hedef kitle analiz edilmelidir. Uluslararası pazarlama özellikle son 20 yıldır firmaların gündeminde olan bir kavramdır. İhracatta uygulanabilecek pazarlama stratejileri ile firmalar şirket hedeflerine ulaşabilir ve marka bilinirliklerini arttırabilirler. Adım adım ihracatta pazarlama stratejileri nelerdir, faydaları ve yapılan hatalar nelerdir, GoTradeGo ithalat ve ihracat platformu olarak yakından inceleyelim. 


İhracat Nedir?Yerel pazarda piyasa ve pazar durgunluk yaşayabilir. Firmalar gelir gider dengesinde ve kar marjında sorunlar yaşayabilir. Arz fazlasından ve farklı sebeplerden dolayı ihracat yapılmaktadır. Firmaların yurtdışındaki potansiyel müşterilerine ulaşmasını sağlayan ihracat nedir?

İhracat ve ithalatı kapsayan dış ticaret ekonomik kalkınma seviyesini belirlemektedir. Ülkemizde kullanılan para biriminin değer kaybetmesi, maliyetlerin artması ve enflasyonun olması firmaları ve küçük işletmeleri ihracat yapmaya yönlendiriyor. İhracat, üretilen hizmet veya malın yerel pazar dışındaki müşterilere ve ülkelere satılmasıdır. Bir malın uluslararası pazarda rekabet edebilme gücü döviz kuruyla da ilişkilidir.

Ulusal ve uluslararası pazarlarda globalleşme sonucu artan rekabet koşulları ile firmalar uluslararası pazarlara yönelirken ihracat faaliyetlerini de daha aktif olarak gerçekleştirmek durumunda kalmaktadırlar.

İhracat, uluslararası pazarlama girişimlerin ilk aşamasıdır. İhracatta yönetsel ve finansal kaynakların kullanımı da daha düşük düzeydedir. İhracat ile dış pazarlara açılmak daha kolaydır. Firmalar uluslararası pazarlara açılmak için ihracat veya dışsatım olarak ürün ve hizmetlerinin satışını yaparlar.


İhracatta Yeni Olanakların Ortaya Çıkış Sebepleri Nelerdir?Yerel pazarlarda ürün ve hizmet pazarlaması yapan firmalar ekonomik ve teknolojik gelişmeler ile ticaret hacimlerini büyütmeyi amaçlamaktadır. İhracatta yeni olanakların ortaya çıkış sebepleri nelerdir, detaylarını inceleyelim. Günümüz rekabet koşullarında firmalar için karlılık ve büyümenin yolu ihracata tümüyle müşteri odaklı pazarlama stratejilerinin benimsenmesi ve bu stratejilerin sürekli gözden geçirilerek değişen koşullara uygun olarak tekrar düzenlenmesinden geçmektedir.

Teknoloji ve ulaşım olanaklarının gelişmesi İhracatta pazarlama stratejileri oluşturulması ve uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. Teknolojinin gelişmesi üretimin armasını, ARGE çalışmaların yapılabilmesini, ürünü standartlaştırmada talebi karşılamayı sağlamaktadır. Deniz, kara, hava ve demiryollarındaki yük taşıma imkanlarının artması sayesinde ihracat olanakları gelişmiştir. Aynı zamanda nakliye ve ürün taşımacılığı bu gelişmelerden olumlu etkilenmektedir.

İnternet ağlarının gelişmesi, ihracat ve ithalatın gelişmesini sağlamaktadır. Müşterilere ulaşabilme kolaylığı ve uzaktan çalışabilme imkanı sayesinde çalışanlar, firmalar ve ülkeler ihracatın yeni olanaklarından faydalanabilirler. Müşteriler ile fiziksel bağlantı kurmaya gerek kalmadan internet üzerinden hedef pazardaki müşteri bulunabilir ve ihracat anlaşmaları yapılabilir.

Ticaret imkanlarının gelişmesi ve geliştirilmesi için devlet teşvikleri oldukça fazladır. Ülkemizde yapılan ihracatlar devlet tarafından desteklenmektedir. İhracat pazarlama stratejisi oluşturmak isteyen firmalar tanıtım, üretim, gümrük indirimi, ihracat kolaylığı gibi desteklemelerden faydalanabilmektedir.

Yurtiçi pazarlarda olduğu gibi yurtdışı pazarlarda da stratejiler ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım temel bileşenleri üzerinden belirlenmekte fakat çok daha fazla detayı içinde barındırmaktadır. Günümüz koşullarında müşteri odaklı yaklaşımda stratejiler her bir bileşen üzerinden belirlenmekte ve asıl başarı uzun vadeli bütünsel yaklaşımlar ile sağlanabilmektedir.


İhracatçı Nasıl Olunur?İhracat yapmak isteyen kişiler, işletmeler ve firmalar ürün ve hizmetlerini pazarlamak için gerekli belgelere ve izinlere sahip olması gerekir. Peki, ihracatçı nasıl olunur? İhraç edilmek istenen ürünün çeşidine göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olması ve vergi numarasına sahip olunması gerekir. Gerçek kişiler ve tüzel kişiler ihracatçı olabilirler.

Yapılan satışların sonucunda fatura düzenleyebilecek, gerekli belgelere sahip olan kişiler ihracatçı olabilir. Firmalarda satışların başlayabilmesi için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları gerekir.

İhracat yapan firmaları ilgilendiren ihraç pazarlarındaki güncel gelişmeler ve firmaları ilgilendiren mevzuatlar, ticaret heyetleri, alım heyetleri, fuarlar gibi önemli konular İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince firmalara duyurulur.

İhracat yapılmak istenen ülkelerin mevzuatları incelenmeli ve gümrük işlemleri tamamen bilinmelidir. Oluşabilecek masraflar, giderler ihracat planlaması için gereklidir. Firmalar, İhracatta pazarlama stratejileri oluşturmadan önce yasal ve hukuki işlemleri tamamlaması gerekir. İhracatta pazarlama stratejileri için belirli bir süre gereklidir. Pazar araştırması, rekabet analizi, tüketici davranışları ve birçok etmen incelenmelidir bunun için firmanın belirli bir bütçe ayırması gerekir.


İhracatı Cazip Kılan Nedenler?Yerel piyasada sektörü etkisi altına alan firmalar şirketin yönünü globale çevirirken, küçük çaplı üretim ve ticaret yapan işletmeler kar marjlarını arttırmak için ihracat yapmayı tercih edebilirler. Yurtdışına açılmanın riskleri ve maliyetleri olsa da avantajları da oldukça fazladır. İhracatı cazip kılan nedenler nelerdir, yakından inceleyelim.

Firmalar açısından dış pazarlara girme alternatifleri arasında en kolay ve en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Bununla birlikte risk düşüktür ve kar marjı daha yüksektir. Maliyet açısından ve yönetimi açısından daha avantajlıdır.

İç ve yerel pazarda firmaların ürünlerini kullanacak kişi sayısı ve ulaşılabilecek kitle belirlidir. Aynı ürünü çeşitli bölgelerdeki tüketiciler de talep etme ve tercih etme eğilimindedir. Her ülke pazarını ayrı bir pazar olarak değerlendiren çok uluslu şirketlerin ortadan kalkıp onların yerini her yerde aynı standart ürünü satan global işletmelerin alması büyük bir olasılıktır.

Ülkemizde özellikle artan enflasyon ve ülkemizin para biriminin döviz karşısında değer kaybetmesi ihracatı cazip kılmaktadır. Kullanılan ekipmanlar, yedek parçalar, kimyasallar ve çeşitli araçlar ülkemize dövizle gelmektedir. Firmaların ürün maliyetleri bu yüzden artış göstermektedir. İç pazarda Türk lirası olarak satışlar firmanın kar marjını düşürmektedir. Döviz kazanmak ihracatı cazip kılmaktadır.

Bir diğer husus ise, firmaların ürün maliyeti yüksek olsa da diğer ülkelere göre daha düşük fiyatlara satabilirler. Bu durum ise ihracatta pazarlama stratejileri oluşturduktan sonra müşteri bulmalarını kolaylaştırmaktadır.  


İhracatın Faydaları Nelerdir?İhracatta pazarlama stratejileri, firmaların daha fazla potansiyel müşterilere ulaşmasını sağlamaktadır. Satış rakamlarının, kar marjının artması kar amacı güden her firma için oldukça önemlidir. Firmalar için ihracatın faydaları nelerdir;

Firmalar ihracat yaparak ürün ve hizmetlerini isteyen ve ihtiyacı olan kullanıcılara satabilirler. Hedef kitledeki potansiyel müşteriler ihracat yapılacak ülkede de bulunmaktadır. İhracat pazar payını genişletme fırsatı verir.

Bir işletmenin kapasitesi iç pazar için tam anlamıyla çalışmıyorsa bu durum birim maliyeti arttırmaktadır. Eğer iç pazarda kapasite tam kullanılmıyor ise üretimi ve verimi arttırma imkanı sağlar.

Ekonomik sorunlar, iç piyasalarda durgunluğa neden olmaktadır. İhracat yaparak firmalar hedefledikleri satış rakamlarına ulaşabilirler. Bu sayede iç pazara bağımlılık azalır ve iç pazardaki durgunluktan en az şekilde etkilenilir.

İç piyasalarda sektör liderliğini ele geçiren firmalar ihracat yaparak iç piyasalardaki rekabeti canlandırabilirler.

Uygulanacak yönelim stratejisine göre değişebilecek pazar araştırması maliyetleri düşer. İç piyasada denenmiş ve test edilmiş ürünleri ihraç etmek şirketin kar marjını arttırmaktadır.

Uluslararası pazarlarda yaşanan yoğun rekabet, ihracatçıları, ürünlerini pazarın ihtiyaçlarına göre uyarlamak için teşvik eder, bu sayede teknolojik know-how düzeyinde gelişme sağlanır.


İhracat Müşterisi Nasıl Bulunur?Üretilen ürün ve hizmetin kalitesi ne olursa olsun satılamadığı takdirde işletmeye zararı olacaktır. Yerel pazarda satılması hedeflenen ürünlerin pazarlaması iyi yapılmalıdır. Hedef kitledeki ihracat müşterisi nasıl bulunur, nereden iletişime geçilmelidir?

İhracat süreçleri ve işlemleri artık oldukça kolay. Yurtdışı müşteri bulmak ve ihracatta sürekliliği sağlamak için etkili, sürekli ve ölçülebilir bir yurtdışı pazarlama stratejisi oluşturmanız gerekir.

İlk olarak ürün ve firma tanıtımı için bir ihracat platformuna üye olunması veya web sitesi açılması gerekir.

İş dünyasının sosyal medyası Linkedin hesaplarıdır. İşletmenin ve çalışanların Linkedin uygulamasında aktif olmaları ve network ağlarının genişletilmesi gerekir.

B2B siteler, ithalat ve ihracat yapmak isteyen firmalar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Potansiyel müşteri bulunmasını sağlayan bu siteler aynı zamanda rakiplerinizi de sağlamaktadır.

Sosyal medya, Google Ads reklamlarına bütçe ayırmanız ve profesyonel olarak yönetmeniz ihracat müşterisi bulmanıza yardımcı olacaktır.

Sektörünüzle alakalı düzenlenen yurtdışı fuarlarına katılabilir, dijital fuarları, oturumları ve forumları takip ederek potansiyel müşterileri bulabilirsiniz.

GoTradeGo platformu firmaların, sektöre hakim dış ticaret uzmanlarıyla çalışmasını sağlamaktadır. Dış ticaret uzmanları tanıtım, pazarlama, müşteri bulma süreçlerini yönetir ve yapılanları haftalık raporlar halinde firmalara sunarlar ve ihracatta pazarlama stratejileri oluşturmada etkin rol oynarlar.


İhracat İşlemleri Nasıl Yapılır?İhracat yapmak isteyen firmaların alması gereken belgeleri ve gereklilikleri listeledik. Mevzuata uygun olarak ihracat işlemleri nasıl yapılır?

Başarılı ihracatta pazarlama stratejileri ile bulunan müşteri ile anlaşmalar yapılır. Bu süreçte taraflar arasında yazılı ve kayıtlı olarak anlaşma sağlanır. Bu anlaşmada teslimat türü, miktarı, ödeme şekli ve ihracatla ilgili tüm detaylar belirlenir.

İkinci aşamada, siparişteki ürünler için müşterinin ihtiyaç duyacağı belgeler hazırlanır. Kalite belgeleri ve/veya teknik dokümanlar hazırlanmalı ve alıcı firmanın paketleme, ambalajlama süreçlerindeki taleplerine uygun olarak siparişler hazırlanmalıdır.

Hazırlanan ürünler anlaşmaya göre sevkiyatı ve gümrük çıkışı işlemleri yapılır. Sigorta işlemleri, müşterinin alış noktasına göre gerçekleştirilir.

Her ürün satışında olduğu gibi ihracat sonrasında evrakların düzenlenmesi gerekir. Paket listeli, e-Fatura, İngilizce fatura, Menşe belgesi hazırlanması zorunlu tutulmaktadır.


İhracatçıların Yaptığı 5 Büyük Hata Nedir?İthalat ve ihracat sürecinde olan birçok işletme sahibi ve yöneticisi, tam yetkinliğe sahip olmadan ve ne gibi hatalar yaptıklarını bilmeden işe dahil olursa, bu durum daha sonra işlerinin tamamen başarısızlığa dönüşmesine sebep olacaktır. İhracat pazarlaması stratejisinde ihracatçıların yaptığı 5 büyük hata nedir, yakından inceleyelim.

-   İhracat mevzuatı konusunda bilgi eksikliği, cezalara, maliyetlerin artmasına, karın düşmesine neden olmaktadır. Mevzuat alanında uzmanlaşmak veya dış ticaret uzmanıyla çalışmak gerekir

-   İş yapılan firma gerçek bir şirket olmayabilir. Bu durumlara maruz kalmamak için sözleşme imzalanmadan önce müşterinin her ayrıntısını ve meşruiyetini doğrulayın.

-   Gümrükte doğru değeri beyan etmemek ürünün değerini düşürmektedir. Firmanın itibarı ve cezalandırmalara maruz kalmamak için doğru bildirimde bulunmak gerekir.

-   İhraç edilen ürünlere sigorta yaptırmamak. Alıcı ile nakliye şirketi arasında uygun belgelerle mal sigortası yaptırmazsanız ürüne hasar geldiğinde büyük kayıplara uğrayabilirsiniz.

-   Çalışan maliyetlerini düşürmek için deneyimi olmayan birini çalıştırmak belgelerin eksik kalmasına, ihracatın gecikmesine ve müşteri ilişkilerinin bozulmasına neden olabilir.


İhracatın 4 Önemli Adımı?Pazarlama üretilen mal ve hizmetin satılmasını sağlamaktadır. Yurtdışında satılması planlanan ürünler ihraç yoluyla başlar ve küresel pazarlamaya kadar ulaşır. İhracat pazarlama stratejisi için ihracatın 4 önemli adımı uygulanacak stratejiler nedir?

Genişleme stratejisinde firmalar yerel pazarda başarılı olan bir ürünü aynı hedef kitleyi düşünerek yurtdışında satışını yapabilir. Bu stratejide Pazar ve rakip analizi iyi yapılmalıdır.

Yenilik stratejisinde firma yeni bir ürün sunar sunmaz onunla rekabet edebilecek yeni ve gelişmiş başka bir ürünün ar-ge çalışmalarına başlar. İhracatta iddialı olabilmek için ar-ge çalışmalarına önem vermek zorunludur.

İyileştirme stratejisinde, Başarıyı tekrarlamanın yenilik stratejisine göre daha ucuz yolu da iyileştirme yöntemidir. Bu yöntem mevcut ürünü yeni özellikler, yeni güç kaynakları, yeni kullanım alanları vb. ile tamamlamayı hedefler. Müşterilerin geri dönüşleri, oluşan sorunlar bu stratejide kullanılır.

İhracatta pazarlama stratejileri geliştirmek ve müşterilere kolayca ulaşabilmek için GoTradeGo üzerinden dış ticaret uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

İthalat ve ihracat süreçlerini dış ticaret uzmanı firmanı için planlar ve sizlere haftalık raporlar halinde sunar. İhracat sürecini ilk kez yönetecekseniz alanında uzman çalışanları tercih etmeniz oluşabilecek zararlarınızı en aza indirecektir.


Cevapla

E-Posta Adresiniz yayınlanmayacak. Bu alan gereklidir *

Whatsapp