İhracat için Gerekli İzinler ve Belgeler Nelerdir?

Blog

image

İhracat için Gerekli İzinler ve Belgeler Nelerdir?

İhracat için Gerekli İzinler ve Belgeler Nelerdir?

 

Ticarette dışa açılmak ve sınırların ötesine geçmek, işletmeler için çok yönlü büyüme olanakları sunar. Bu yüzden de küçük, orta ya da büyük tüm işletmeler dışa açılmak için çaba gösterirler. Yurtdışına ürün ya da hizmet satışı yapmak ihracat olarak adlandırılır. Bir şirketin ihracat yapabilmesi için sağlaması gereken bazı şartlar ve yerine getirmesi gereken sorumluluklar vardır.

 

İhracat Yapmak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

 

Ekonomi politikaları dışa açılmak ve küresel serbest pazara eklemlenmek olan ülkelerde, ihracat yapmak için gerekli şartlar her zaman daha kolay ve esnektir. Günümüzde Türkiye’den yurtdışına ihracat yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, İhracatçılar Birliği’ne kayıt yaptırmaları dışında herhangi bir yeterliliğe sahip olmaları gerekmez. Cüzi bir miktar harç yatırdıktan sonra bu birliğe kaydolan herkes, ihracatçı unvanı alır ve kolayca yurtdışına satış yapabilir.

 

Kimler İhracat Yapabilir?

 

İhracatçılar Birliği tarafından talep edilen ihracat için gerekli belgeler ile bu birliğe başvuruda bulunan ve ihracatçı unvanı alan, aynı zamanda vergi numarasına sahip olan her işletme serbest ihracat yapabilir. Türkiye, dünya üzerinde ihracat yapmanın en kolay olduğu ülkeler arasında yer alır. Şahsi nitelikteki eşya ve malların ihracında bu şartlar da aranmaz. İhracatçı unvanı, yalnızca ticari mal satışı yapan ve bundan gelir elde eden gerçek ve tüzel işletmeler için gerekir.

 

Şahıs Şirketi İhracat Yapabilir Mi?

 

İhracat yapmak isteyen işletmeler şahıs şirketi statüsünde de olabilirler. Yurt dışına mal satmak için gerekli belgeler tüm şirket türleri için aynıdır. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sahip olduğu T.C. kimlik numarası, aynı zamanda vergi kimlik numarası olarak kabul edilir. Bu yüzden şahıs şirketi sahipleri, T.C. kimlik numaraları ile doğrudan ihracat yapabilir. Ancak şahıs şirketleri ile anonim ve limitet şirketler farklı vergi türlerine tabi oldukları için, ihracat yoluyla elde ettikleri gelirden ödemeleri gereken vergi tutarları farklılık gösterebilir.

 

İhracat Yapmak İçin Gerekli Belgeler ve Faturalar Nelerdir?

 

İhracat yapmak için gerekli belgeler bu ticaretin yasal ve sorunsuz gerçekleşmesi adına zorunluluk arz eder. Bu belge ve faturalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

-        Fatura: Satışı yapılan ürünler için fatura kesilmesi gerekir. Türkçe kesilmesi zorunlu olan bu fatura, TL ya da döviz cinsinde düzenlenebilir. İhracat faturalarında KDV oranı sıfır olarak girilir. E fatura mükellefi olan işletmelerin, ihracat faturalarını e fatura sistemi üzerinden kesmeleri de dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alır.

-        Gümrük Beyannamesi: İhraç edilen her ticari ürün için gümrük beyannamesi hazırlanması ve ibraz edilmesi zorunludur. Büyük firmalar kendilerine bağlı gümrük müşavirleri ile bu işlemleri yapabilecekleri gibi, gümrük müşavirliği hizmeti veren firmalar aracılığıyla da beyanname düzenleyebilirler. Gümrük beyannamesi bireysel olarak da düzenlenebilir. Ancak bu işlem hassas ve bilgi gerektirdiği için, profesyonel destek ile hareket edilmesi daha doğru olur.

 

İhracat İzin Belgesi Nedir?

 

Türkiye’de 1994’lü yıllara gelinceye kadar yurt dışına mal göndermek için gerekli belgeler oldukça fazla ve şartlar da ağırdı. Bu yıllarda ihracat izin belgesi almak isteyen firmaların karşılamaları gereken ağır şartlar söz konusuydu. Ancak Gümrük Birliği’ne girilmesiyle birlikte dış ticaret daha kolay hale geldi. Basit birkaç adımda alınabilecek ihracatçı unvanı ile Türkiye’den tüm ülkelere ürün satışı yapabilmek mümkün.

 

İhracat İzin Belgesi Nasıl Alınır?

 

İhracat yapmak isteyen firmalar için başvuru adresi, bağlı bulundukları ildeki İhracatçılar Birliği şubesidir. Türkiye’nin dış ticaretini artırabilmek için çeşitli kolaylıkları sağlayan bu birliğe yapılacak kolay bir başvuru ile ihracata başlanabilir.

 

İhracat İzin Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler

 

İhracatçılar Birliği’ne ihracat izni için başvuru yapmak isteyen işletmelerin, başvuru esnasında bazı belgeleri hazır bulundurmaları gerekir. İhracat için gerekli belgeler kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir:

-        Ticaret sicil gazetesi örneği (Şahıs işletmelerinde ticaret sicil gazetesi örneği olmadığı için, şahıs şirketi yoluyla ihracat yapacak işletmelerde bu belge aranmaz.)

-         Vekaletname

-         İmza beyannamesi ve imza sirküleri

-         Vergi mükellefiyet yazısı

-         Faaliyet belgesi

-         Kimlik belgeleri

 

Yukarıda yer alan belgeler ile bağlı bulundukları İhracatçılar Birliği’ne başvuru yapan işletmeler, her yıl yeniden belirlenen harç ücretini de yatırdıktan sonra başvurularını tamamlayabilirler. Yapılan başvuruya dair gerekli incelemelerin tamamlanmasından sonra, işletmeye ihracat izni verilir. Bu aşamadan sonra herhangi bir izin ve belgeye gereksinim olmadan; yalnızca fatura ve gümrük beyannamesi düzenleyerek ihracat yapmaya başlanabilir.

 

İhracatı Ön İzne Bağlı Ürünler İçin İhracat İzni Nasıl Alınır?

 

İhracatçılar Birliği’ne yapılan başvuru ve buradan alınan izin, genel ticaret ürünlerinin ihraç edilmesine olanak tanır. Ancak bazı ürünlerin üretimi, depolanması, yurt içinde satılması ve ihraç edilmesi için ayrıca izin alınması gerekir. Ön izne bağlı ihraç ürünleri genellikle bir kanun, kararname ya da yönetmelik çerçevesinde belirlenir. Bu ürünlerin ihraç edilebilmesi için, ürünün ilgili olduğu yetkili mercilere başvurulması gerekir. Örneğin; ihraç edilmek istenilen ürün bir tarım ürünüyse, ilgili bakanlık ya da ona bağlı yetkili kuruluşlardan izin alınır. İhracatı ön izne bağlı ürünler, genellikle stratejik öneme sahip ya da üretimi denetime tabi olan ürünlerdir. Bu ürünlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 

-        Harp silahları ve mühimmatları

-        Afyon ve haşhaş

-        Tehlikeli atıklar

-        Gübreler

-        Tohumlar

-        Yarış atları

-        Veteriner ilaçları

-        Yem kanununda belirlenen yemler

-        Şeker

-        Orman ağaçları ve tohumları

-        Nükleer teknolojilerde kullanılan parçalar

-        Zeytin fidanları

-        Mavi yüzgeçli orkinos balıkları

-        Damızlık nitelikteki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar

-        İhracat amacıyla doğadan elde edilen çiçek soğanları

Cevapla

E-Posta Adresiniz yayınlanmayacak. Bu alan gereklidir *

Whatsapp