Blog

Sahte Fatura

Sahte fatura, bir ticaret işlemi veya mal alım-satımı ile ilgili olarak gerçekte olmayan veya abartılmış bir fatura düzenleme eylemini ifade eder. Bu tür faturalar genellikle yasal prosedürleri, vergi yükümlülüklerini veya finansal sonuçları manipüle etmek amacıyla kullanılır. Sahte faturaların kullanılma sebepleri geniş bir yelpazede değişebilir, ancak genellikle vergi kaçırma, kayıtlarda hile yapma, finansal raporlarda yanıltıcı bilgiler sunma veya kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetleri gizlemek için kullanılırlar.

Türkiyede En Çok İhracat Yapan Şehirler

Türkiye'de en çok ihracat yapan şehirler genellikle büyük sanayi ve ticaret merkezleri olup, çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedirler. 2022 itibariyle en çok ihracat yapan şehirlerden bazıları İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Gaziantep'tir.

Yeşil Dönüşüm

Yeşil dönüşüm, ekonomik, çevresel ve sosyal açılardan sürdürülebilirliği destekleyen bir dönüşüm sürecini ifade eder. Bu kavram, kaynakları daha verimli kullanma, çevreye duyarlı teknolojilerin benimsenmesi, karbon salınımının azaltılması ve doğal ekosistemlerin korunması gibi hedefleri içerir. Yeşil dönüşüm, çevresel sorunların hafifletilmesi, iklim değişikliği ile mücadele, enerji güvenliği ve ekonomik kalkınma gibi çoklu amaçlara hizmet etmeyi amaçlar.

İncoterms Terimleri

İncoterms terimleri, mal teslimatıyla ilgili temel sorumlulukları ve mülkiyet transferini belirler. Bu terimler, malın transferi, taşıma, sigorta, gümrük işlemleri ve diğer ilgili konular gibi çeşitli konuları kapsar. İncoterms terimleri, ticaret işlemlerinin düzenlenmesi ve açıklığa kavuşturulması için uluslararası ticarette standart bir dil sağlar

Amerika'da 15 Milyon Dolarlık İhracatla Gotradego Zirvede, Afrika ve Irak Pazarında da Güçlü Adımlar Atıyor

Yurt dışına ihracat yapmak isteyen işletmeler için önemli bir örnek olan Gotradego Firması, Amerika pazarında 15 milyon dolarlık ihracatla söz sahibi bir konuma yükselmiştir.

İhracat Alanında Da Önemli Destekler Sağlayan Gotradego Firması Öne Çıkıyor

Gotradego firması, küresel ticaretin önde gelen isimlerinden biri olarak adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Son yıllarda elde ettiği büyük başarılarla dikkat çeken firma, ihracat alanında da önemli destekler sağlıyor.

Gotradego Yüksek İhracat Hacmiyle Dikkat Çekiyor Dünyanın Birçok Noktasında Varlar

Gotradego firması, başarılı bir ihracat performansı sergileyerek dünya genelinde önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Özellikle son dönemde elde ettiği başarılar, şirketin güçlü ve yenilikçi yaklaşımını göstermektedir.

Amerika Pazarında Söz Sahibi Olmaya Başlamış Olması Firmayı Öne Çıkarıyor

GOTRADEGO firması, yurt dışına ihracat yapmak isteyen işletmelere sağladığı desteklerle dikkat çekmektedir. 15 milyon dolarlık ihracat desteği, işletmelere finansal anlamda büyük bir güç kazandırmıştır.

Dış Ticarette Markalaşma

Dış ticarette markalaşma, bir şirketin veya ürünün uluslararası pazarda tanınır hale gelmesi ve özgün bir kimlik kazanması sürecini ifade eder. Bir marka, müşterilerin ürün veya hizmet hakkında olumlu bir algı oluşturmasına yardımcı olur. Bu da müşterilerin ürüne veya hizmete güvenmelerini ve tercih etmelerini sağlar.

Arjantin Ticaret Operasyonları Analiz Birimi

Arjantin Ticaret Operasyonları Analiz Birimi, 29 Mayıs 2023 tarihli ve 35178 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı, Federal Kamu Gelirleri İdaresi, Mali Bilgiler Birimi, Ulusal Değer Komisyonu, Ulusal Sigorta Denetimi ve Arjantin Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınan 24 Mayıs 2023 tarihli ve 1 sayılı Ortak Karar çerçevesinde resmi olarak kurulan önemli bir birimdir.

Arjantin Ülke Vergisi Ve Bazı Tarım Ürünleri İçin Yeni Döviz Kuru

24 Temmuz 2023 tarihli ve 56978/23 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 377/2023 sayılı Kanun çerçevesinde, Ülke Vergisi (Pais tax), mal ve bazı hizmet ürünleri ithalatını da kapsayacak şekilde genişletilmiş ve aynı tarihli 56979/23 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 378/2023 sayılı Karar ile soya fasulyesi hariç olmak üzere bazı tarımsal ürünlerin ihracatı için daha yüksek bir döviz kuru belirlenmiştir.

İhracat Destekleri

Dünya genelinde rekabetin arttığı günümüzde, işletmelerin uluslararası pazarlarda varlık göstermesi ve büyümesi için ihracat destekleri büyük bir önem taşımaktadır.

Değişen Yaşam Koşulları ile Gotradego’nun Gelişim Potansiyeli

Dünya, hızla değişen bir dönüşümün içinde bulunuyor ve iş dünyası da bu değişime ayak uydurmak zorunda kalıyor. Pandeminin etkisiyle başlayan uzaktan çalışma ve freelance iş modelleri hızla yaygınlaşırken, ekonomik belirsizlikler işletmeleri daha fazla esneklik arayışına yöneltiyor. İşte tam bu noktada Gotradego, dış ticaretin ve iş dünyasının yeni gerçekleriyle uyumlu bir şekilde büyüme potansiyelini ortaya koyuyor. Gotradego'nun rolü, değişen dünya koşullarında firmaların ihtiyaçlarına nasıl cevap verdiğini ve gelecekte ne gibi fırsatlar sunabileceğini keşfetmek için dikkat çekici bir örnek sunuyor. Bu yazıda, Gotradego'nun gelecekteki gelişim potansiyelini ve iş dünyasının bu yenilikçi platforma olan ihtiyacını inceleyeceğiz.

Dış Ticaret Uzmanı Komisyon Yüzdeleri Nasıl Belirlenir?

Dış ticaret uzmanlarının komisyon yüzdelerini belirlerken, karmaşık bir süreç takip ederler ve bu sürecin sonucu, hem uzmanın hem de müşterinin çıkarlarını korumaya yönelik adil bir anlaşma sağlamak üzerine kurulur.

İhracat Yaparken Kazançlı Çıkmanızı Sağlayacak Türk Eximbank Kredileri

İhracat yapan işletmeler için Türk Eximbank, adeta bir destek ve güvence kaynağıdır. Sizin için sunduğu avantajlı kredi programları ve ihracat alacak sigortası ile ilgili rakamlarla dolu bilgiler ile sizde kredi fırsatından yararlanabilirsiniz.

İhracat Potansiyeli Olan Ürünler Nedir?

Yerel pazarda satışı olan de üretilmeye devam eden ürünlerin yurt dışında satılması ve pazarlanmasına ihracat adı verilmektedir. Yurt dışı pazarında talep görebilecek, birden daha fazla ülkeye satılabilecek ürünlere ihracat potansiyeli olan ürünler diyebiliriz.

İhracatı Engelleyen Faktörler ve Durumlar

Bir ülkenin veya firmanın yurt dışına mal ve hizmet satışını engelleyen, zorlaştıran çeşitli etkenler mevcut olabilir. Dış ticarete yeni adım atacak firma ve şirketler için ihracat işlemleri karışık ve güç gelebilir.

İhracat İçin Ne Gerekir?

Sınır ötesi ülkelere mal ve hizmetin satılmasına dış ticarette ihracat adı verilmektedir. Mal ve ürünlerin yurt dışı ülkelerine pazarlanmasını, satılmasını içeren ihracatın belli başlı kaideleri ve koşulları mevcuttur

Dağılımlı İşgücü Fırsatıyla İhracata Yön Verin

GoTradeGo’ya kayıtlı dış ticaret profesyonelleri sayımız 1000’i geçti. Türkiye, Almanya, ABD, Dubai dâhil olmak üzere 15 ülkeye dağılmış durumdalar. Bazılarının yerleşik bir evi bile yok, seyahat ediyorlar. Gerek karavan gerek Airbnb olsun her gün, her hafta veya her ay yeni bir yerdeler. Güçlü bir Wİ-Fİ buldukları sürece nerede olduklarını ve nerede yaşadıklarını önemsemiyoruz.

Bir Firma Neden İhracat Yapar?

Ticaret insanlık tarihinin her döneminde görülmüş, gelişen teknolojiyle birlikte gün be gün büyümeye devam etmiştir. Taşımacılık sisteminin gelişmesi ve hızlanmasıyla birlikte kıtalararası ticaret büyük bir ivme kazanarak ticaretin bel kemiğini oluşturdu.

Türkiyenin Yeni İhracat Hedefi

Demir ve demir dışı metaller ülkemizin yurt dışına ihraç ettiği ürünler arasındadır. 12,3 milyar dolarlık ihracatla genel ihracatın %5’ini oluşturur. Sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan sektörler arasında yer alıyor.

Güç Kimin Elinde?

Küreselleşme ve bütünleşme eğilimleri dünyanın dinamiklerini değiştirirken dış ticaretin önemini de gözle görülür biçimde arttırmıştır. Toplumların kalkınmasını, ülkelerin birbirine olan ilişkilerini güçlendiren dış ticaret, üretici ve tüketicileri uzak mesafeleri yok sayarak birbirine bağlamaktadır.

İhracatta Yazışma Örnekleri

Bir ülkede üretilen malın ve hizmetin diğer ülkelere satılmasına dış satım, ihracat denir. Malı satan ülke ihracatçı olurken malı alan ülke ithalatçı olur.

İhracat Mevzuatı Nedir?

İhracat Mevzuatı: ihracat ile ilgili her türlü işlem, kanunlar ve hükümleri içeren, iki veya çok taraflı uluslar arası anlaşmalar ile ihracat rejimi kararı, karara istinaden oluşturulan yönetmelik, tebliğ ve talimatları içerisinde barındırır.

İhracat Danışmanı Ne İş Yapar?

İhracatın önemini arttırdığı küresel dünyada yeni iş tanımları da güncel hayatımıza dahil olmayı sürdürüyor. Son yılların gözde mesleklerinden birisi de İhracat Danışmanı, Dış Ticaret Uzmanıdır.

Dış Ticaret Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Eğitim ve öğretim hayatı ileride seçip icra edeceğimiz meslek hayatımızı oluşturmaktadır. İyi bir meslek seçimi rahat bir hayat sürmenin anahtarı olarak görülürken meslek tercihinde öncelik doğru üniversite bölümleri arasında tercih yapmaktan geçmektedir.

Dış Ticaret Danışmanlık Firmaları

Son yıllarda ihracatın tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte küçük ve orta ölçekli firmalarda yurt dışı pazarlarına açılmayı hedeflemektedir. İhracat yapmak isteyen veya mevcut ihracat faaliyetlerini geliştirmek isteyen şirketlere Dış Ticaret Danışmanlık Firmaları hizmet vermektedir.

E TİCARET DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Firma ve işletmelerin ticari olarak dünyaya açılmalarına imkan sağlayan ihracat markanızın büyümesini mümkün kılar. Teknolojinin ve internetin ilerlemesi, gelişmesi her alanda yer alması günümüzde yaygınlaşması ihracat alanına da etki etmesini sağlamıştır.

ULUSLARARASI TİCARETTE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Gün geçtikçe küresel bir ortama dönüşen ticaret altın çağını uluslararası ticaretle yaşamaktadır. Uluslararası ticaretin payı her geçen gün daha fazla büyümekte, ürün ve hizmetlerin dünya çapında pazarlanması rekabet ortamını da güçlendirmektedir.

İHRACATTA YAPILAN HATALAR

Firmaların geleceğini ve markalaşma sürecini birebir etkileyen ihracat, dikkate alınması ve doğru hamlelerin doğru alanlarda yapılmasını gerektiren karardır. Her firma ihracat yaparak ürünlerini-hizmetlerini yurt dışına ulaştırmak, kâr elde etmek ve globalleşmenin hayalini kurar. Var olan ihracatını arttırmak, daha geniş pazarlara açılmak isteyen firmalar içinde aynı durum söz konusudur.

ÖDENMEMİŞ SERMAYE NEDİR?

Sermaye özvarlık veya öz kaynak olarak tanımlanabilir. Bir işletme sahibinin veya ortaklarının kendi kullanımlarına ayırdıkları sermaye çeşidine öz sermaye adı verilmektedir. Öz sermayenin toplam varlıkla eşit olabilmesi için işletmenin piyasaya borcu olamaması veya mevcut kredi borcu olmaması gerekir.

IATA Nedir?

IATA; havayolu üzerinden yolcu ve kargo taşımacılığının tarifelerini ve yetkilendirilmesini denetleyen International Air Transport Association kurumunun kısaltılmış adıdır. Türkçe açılım ise Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’dir.

TRANSİT TAŞIMACILIK NEDİR?

Transit taşımacılık kısaca toplu taşıma sistemlerinin kullanılarak malların başka bir yere taşınabilmesi anlamına gelir. Şehirlerarası ve uluslararası taşımacılığı içeren transit taşımacılık genellikle özel nakliye yöntemlerine alternatif olarak kullanılmaktadır.

YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILMALIDIR?

Ticaret faaliyet yürüten ve bölgesi dışına çıkmak isteyen kişi ve işletmeler için hedeflerindeki kitleye ulaşmak önemlidir. Firmalar üretim yaptıkları bölgede ticari faaliyetlerini sürmenin yanı sıra ürün ve hizmetlerini yurt dışında da pazarlayarak ticari faaliyetini devam ettirebilir.

AFRİKAYA İHRACAT NASIL YAPILIR?

Yoğun nüfusu sebebiyle birçok ülkenin ihracat konusunda ilgisini çeken Afrika kıtası, ihracatta tüm gözlerin üzerine çevrilmesine neden oluyor. Ortalama 1,25 milyarlık nüfusa sahip olan Afrika’ya ihracat nasıl yapılır sorusunu yanıtlayarak doğru cevaplara ulaşmanıza yardımcı olmak istiyoruz.

POTANSİYEL ALICILARA YAKLAŞMA YÖNTEMLERİ

Her sektörde ve alanda olduğu gibi ihracat noktasında da karşınıza nice zorluklar çıkar ve çıkacaktır. Nitekim uluslararası ticaret her aşamada kendini yenileyen bir sürece sahip olmakla birlikte rekabet hat safhadadır. Üretici ve tedarikçiler için ihracat aşamasında en zorlandıkları kısım alıcı bulmaktır.

İHRACATTA KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ

Dışsatım veya ihracat; ülke içerisinde üretilen mal veya hizmetin gümrük mevzuatına uygun olarak başka ülkeye bedel karşılığında gönderilmesidir. Ülkelerin dış temel unsurlarından biri olan ihracat ülkeye döviz girişi sağlayarak dış ticaret dengesinin korunmasına katkıda bulunur.

Eksiksiz Konteyner Hazırlama Rehberi

Lojistik faaliyetleri kapsamında, lojistik işlemlerinin her türlüsünde konteyner kullanımı söz konusudur. Hava, deniz, kara ya da trenyolu taşımacılığı ile aktarım tercihi fark etmeksizin her zaman konteyner kullanımına başvurulur. Bu yüzdendir ki konteynerlerin doğru ve eksiksiz hazırlanması büyük önem arz eder.

Gümrük Vergisi Nedir, Gümrük Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Lojistik işlemleri gerçekleştiren firmaların ithalat ve ihracat faaliyetleri gerçekleştirirken sıkça karşılaştığı vergi türlerinden bir tanesi gümrük vergisidir. Ülkeler arasındaki ticari operasyonların düzenlenmesi, tarafların haklarının korunması ve vergilendirilmesi amacıyla küresel çapta uygulanmakta olan bir vergi sistemidir. Bu vergi türü ithalat veya ihracat işlemleri gerçekleştirmekte olan şahıs ya da kuruluşlar tarafından ödenmektedir.

YURT DIŞINA İHRACAT NASIL YAPILIR?

Firmalar ve üreticiler için yurtdışına mal ve hizmet satmak markalaşma adına büyük bir adımdır. İhracat, dış satım bir ülkede üretilen malın veya hizmetin farklı bir ülkeye satılmasıdır. İhracatı kimler yapabilir sorusunu ise şu şekilde yanıtlayabiliriz;

HOLLANDA İHRACAT NASIL YAPILIR?

Globalleşen dünyada büyümek ve dünyaya kapılarını açmak çoğu firmanın gerçekleştirmek istediği hayallerden biridir. Bu hayali gerçekleştirmenin tek yolu ihracattır, bir diğer adıyla dış ticarettir. Firmalar üretmiş oldukları ürün ve hizmetleri ülke dışında yurt dışına satışını gerçekleştirerek ihracat ağına katılırlar.

FAS İHRACAT NASIL YAPILIR?

Kuzey Afrika’da yer alan Arap ülkelerinden biri olan Fas’ın nüfusu 37 milyona tekabül etmektedir. Tarihi ve kültür açısından son derece zengin bir ülke olan Fas’da birçok ülkenin dili hakim durumdadır. Sömürge ülkesi olması açısından farklı birçok dile ve kültüre sahip olan bu ülke ihracat açısından da ülkemize hatırı sayılır bir katkısı bulunmaktadır. Nitekim son beş yılda ticari ilişkilerimiz en yüksek noktalara gelirken en büyük 28. ticari partnerimizdir.

DIŞ TİCARET UZMANI GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Son dönemlerde dikkat çeken mesleklerden biri olan Dış Ticaret Uzmanı nedir, görev sorumlulukları nelerdir hakkında sizlere aydınlatıcı bilgiler sunmak istiyoruz. Uluslar arası piyasalarda ticaret yapmakta olan şirket ve firmaların ürün veya hizmetin satışına kadar olan bütün süreçleri planlayan ve yöneten kişiler Dış Ticaret Uzmanlarıdır.

TÜRKİYEDEN KANADAYA NASIL İHRACAT YAPILIR?

Günümüzde Kanada gelir, iş, eğitim, sağlık, çevre kalitesi, sosyal bağlantılar ve yaşam memnuniyetinde ortalamanın üzerinde bir performans sergilemektedir. Dünyanın 9. büyük ekonomisi olan Kanada, yüzölçümü olarak dünyanın en büyük 2. ülkesidir. Kanada, kurucu üyesi olduğu Dünya Bankası’nın “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 23. sırada yer almaktadır.

BELÇİKAYA İHRACAT NASIL YAPILIR?

Belçika dünyanın en büyük 25. ekonomisi konumundadır, Batı Avrupa’da Flandre, Kuzeybatı Avrupa'da Ren Irmağı deltası çevresindeki Alçak Ülkeler veya Aşağı Ülkeler (Low Countries) denilen alanda günümüzde Hollanda ile Lüksemburg'un da yer aldığı bölgede kurulmuştur.

İNGİLTEREYE İHRACAT NASIL YAPILIR

Türkiye’nin en önemli ticari ortaklarından biri olan İngiltere, dünyanın en büyük beşinci ekonomisine sahiptir. Ülke olarak Almanya’dan sonra ihracat yaptığımız ülkeler arasında 2. sırada yer aldığını belirtmek isteriz. Bu nedenle İngiltere’ye ihracat yapmak isteyen firmaların ve kuruluşların sayısı sürekli olarak artmaya devam etmektedir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ VE GOTRADEGO İŞ BİRLİĞİ İLE SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri ve Gotradego işbirliği ile yapılan sosyal sorumluluk proje kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin henüz daha mezun olmadan dijital ortamda iş hayatına atılarak freelance çalışma imkanı sunularak kendilerini geliştirme ve tecrübe sahibi olmalarına imkan tanımaktır.

FREELANCE DIŞ TİCARET UZMANI NASIL ÇALIŞIR?

Dış ticaret uzmanları uluslararası piyasada ürün ve hizmet ticareti yapan firma ve kuruluşların satışa kadar olan süreçlerini yöneten kişilerdir. Ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, satış, gümrük ve lojistik dahil olmak üzere her adımını koordine ederek ithalat ve ihracatın sorunsuz bir şekilde sürdürülmesini sağlar. Dış ticaret uzmanı olarak çalışmak isteyen kişilerin öncelikle sorumluluk sahibi, aidiyet duygusunun gelişmiş olması, satış ve pazarlama konusunda teknikleri bilmesi, mevzuatlara hakim olması gerekmektedir.

İHRACAT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELERDİR?

Bir kişi veya kurumun ürettiği mal ve hizmeti yurtdışına satılmasına ihracat adı verilir. Ülke ekonomisinin ve işletmenin kalkınması açısından oldukça mühim bir konu olan ihracat kavramı uluslararası ticarette sürekli olarak karşımıza çıkar.

AMERİKAN PAZARINA İHRACAT NASIL YAPILIR?

Ürün veya hizmetinizi Amerika Birleşik Devletleri’ndeki potansiyel müşterilerinize ulaştırmak veya satmak işletmenizi büyütme konusunda sizlere büyük bir fırsat sunar.

TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA İHRACAT NASIL YAPILIR?

Ülkemiz açısından ihracat en önemli ticari etkinliklerden biridir. Global dünya düzeninde tüm ülkeler birbirinden mal ve hizmet alışverişi yapmaktadır. Genç ve dinamik nüfus yoğunluğuna sahip ülkemizde ihracat kapasitesi oldukça yüksektir. Dünyanın geneliyle kıyaslandığında ihracat kapasitesi fazladır ancak ihracat pazarlaması sorun teşkil etmektedir. Üreticilerin başka ülkelere ürün veya hizmet satma kısmında karşılaştıkları sorunlar nedir, engel teşkil eden sebepler ortadan nasıl kaldırılır?

Mikro İhracat Nedir? Nasıl Yapılır?

Mikro İhracat, isminden de anlaşılacağı üzere, ihracat yapmayı amaçlayan firmaların, gemiler dolusu ürün göndermesini gerektirmeyen ihracat biçimidir. En düşük miktar düzeyinde satış imkânı sunan bir ihracat sistemidir.

Konşimento Nedir?

İthalat ve ihracat gibi ticari işlemlerde ürünlerin bir ülkeden bir başka ülkeye taşınması gerekir. Bu taşıma işlemi kimi zaman deniz yolu, kimi zaman karayolu ve hatta havayolu olacak şekilde 3 farklı yoldan gerçekleştirilebilir. Her taşıma işlemi ve tercih edilen taşıma türünde bir taşıma senedine ihtiyaç duyar. Bu senet, taşıyıcının, alıcının ve göndericinin haklarını koruma altına almayı amaçlar.

Wboxgo.com Nedir?

Herkese Merhaba, Ömrünü ihracata adamış biri olarak binlerce saat eğitim, yüzlerce saat seminer, toplantı, çalıştay, projeler vb. çıkmış olduğumuz bu yolda Türkiye’de marka olmuş köklü firmalar, marka olmaya çalışan startuplar ve KOBİ’lerin sorunlarına odaklandık ve e-ihracatın en değerli çözüm olduğunu gördük,

İthalat Nedir? Nasıl Yapılır?

İthalat; tıpkı ihracat gibi ülkeler arası ticari faaliyetlerin bir kısmını kapsayan bir terimdir. Dış alım olarak da adlandırılan ithalat kısaca, bir ülke sınırları dışarısında üretilmiş bir malın ve verilmekte olan hizmetin satıcı ülke tarafından temin edilmesine verilen genel addır. Dolayısıyla bir ülke ithalat yaparken, hizmet alımı yapılan taraf ülke de ihracat yapmış sayılır.

Çeki Listesi Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Yurt içi ve yurt dışı ticaret faaliyetlerinde ürün satışı yapan firmaların, satışını gerçekleştirdikleri ürünlerin detaylarını içeren bir paketleme listesi hazırlamakla mükelleftir ve bu listeye çeki listesi denir. Bu listede ihracatı yapılan ürünlerin; koli, paket, rulo vb. şekilde ambalajlanma detaylarını ve toplam paket sayılarını içermelidir.

Uluslararası Marka Tescili Nedir? Nasıl Yapılır?

Ticari faaliyetler gerçekleştirirken marka tescili hayati önem taşıyan bileşenlerden bir tanesidir. Çünkü söz konusu ürünlerin şirketinize aidiyetinin en önemli ispatıdır.

Serbest Bölge Nedir

Serbest Bölge tanım olarak baktığımızda; ülkelerin siyasi sınırları dahilinde yer alıp, dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından gümrük hattı dışında sayılan bölgelere verilen genel addır.

DIŞ TİCARET ERBABI

Yolu dış ticaretten geçen her kim olursa, iyi bir dış ticaret elemanı ile ürünlerini uluslararası pazarlarda satmak arzusundadır. İşte sizlere destek olabilecek nitelikte bir iş ve çözüm ortağınızdan bahsetmek istiyorum.

Hedef Pazar Nedir? Hedef Pazar Nasıl Seçilir?

Hedef pazar; ihracat ve ithalat gibi ticari faaliyetlerde bulunan kuruluşların üretmiş oldukları ürünlerin; müşterilerin ihtiyaçlarını ölçümleyip, değerlendirip taleplerinin yoğunluklarına göre uygun görülen pazarlarda satışa sunulmasını amaçlayan tüm çalışmaların sonucudur.

Tekstil Sektöründe Türkiye'nin Dünyadaki Konumu

Tekstil kendi içerisinde birçok alt dala sahip olan çok geniş bir sektördür ve bu sektör dünya ihracat/ithalat işlemlerinde en fazla sirkülasyon gerçekleştirilen alanlardan bir tanesidir. Ülkeler olarak sıralamalara baktığımızda en önde gelen ülkelerden bir tanesi de Türkiye'dir.

Hollanda İhracat Koşulları Nelerdir?

Küresel çaplı ithalat ve ihracat işlemleri söz konusu olduğunda hatırı sayılır bir konuma sahip olan Hollanda'nın ihracat koşulları hakkında sizleri bilgilendirmek için bu yazımızı derledik. Dünyanın en büyük hacimli ilk 5 ihracatçısı ve 10 ithalatçısı konumunda yer alan Hollanda küresel olarak değerlendirdiğimizde yatırıma ve ticarete en müsait ekonomilerden bir tanesine sahiptir diyebiliriz. Avrupa sınırlarında yer alan en kalabalık liman olan Rotterdam'a sahip olan Hollanda ulaşım altyapılarının gelişmişliği sayesinde Avrupa ülkeleri arasında birçok ticari faaliyette belirleyici nokta konumundadır.

İtalya İhracat Koşulları

Akdeniz'e kıyısı olan ve Avrupa'nın en büyük ülkelerinden bir tanesi olan İtalya, ihracat konusunda da oldukça hareketli bir ülkedir. Çeşitlendirilmiş ekonomisinin yanında sanayileşme ve turizm açısından dünyanın hatırı sayılır ülkeleri arasında yer alır. İtalya Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ABD, Çin ve Japonya’nın ardından 4. en büyük lüks tüketim merkezidir ki bu da yüksek karlılık ihtimalini beraberinde getirir. Tabii tüm bunlar da ihracat için büyük fırsatlar doğurur.

Gıda İhracatı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İhracat söz konusu olduğunda raf ömrü bulunan gıda ürünlerinin ihracatı konusunda çok fazla soru işareti akılda belirir, bunları gidermek adına yapılması gerekenleri sizler için bu yazımızda derledik. Gıda ihracatı diğer ihracat türlerine göre biraz daha zorlu süreçleri barındırır. Üretim kriterlerinin yanında, ürünlerin muhafaza edilmesi, üretici ülke ile tedarik eden ülkelerin koşullarına uyum sağlaması, gümrüklerden gerekli onayların alınması, ürünlerin zamanında ve muhafaza edilmiş şekilde teslimatı gıda ihracatının olmazsa olmazları arasındadır.

İngiltere İhracat Koşulları

Dünya'nın en büyük 5 ekonomisinden bir tanesine sahip olan İngiltere'yle ticaret yapmak elbette büyük fırsatları beraberinde getirir. Bu fırsatlardan yararlanabilmek için de birtakım kriterleri sağlamak, belgeleri elde etmek ihracat yapmayı amaçlayan şirketler için kaçınılmazdır. Özellikle Türkiye ihracat istatistiklerine bakacak olursak, İngiltere ülkemiz ihracatçıları tarafından en fazla tercih edilen ülkeler arasında ilk 3'te.

İhracatta Dijital Dönüşüm - E-İhracat Nedir? Nasıl Yapılır?

Teknolojik ürünlerin hızlı gelişimi elbette ihracat/ ithalat gibi ticaret işlemlerine de birtakım güncellemeler sağladı. Teknolojinin sağlamış olduğu kolaylıktan faydalanmak isteyenler için "E-ihracat nedir?", "E-ihracat nasıl yapılır?" sorularına bu yazımızda cevap vermeyi amaçlıyoruz.

İhracat Yapmak için Gereken Belgeler

Küreselleşen dünya ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte artık bir üretici için market hacmi oldukça geniştir. Yani Türkiye'de ürettiğiniz bir ürünü Dünya'nın öbür ucunda yer alan Avustralya'ya da, Güney Afrika'ya da hatta Alaska'ya da göndermeniz mümkün.

Almanya'ya İhracat Yapmak

Alman ekonomisi dünyanın dördüncü büyük ekonomisi ve 2020'de Avrupa Birliği'nin GSYİH'sının dörtte birini (yüzde 24,2) oluşturuyor. Dolayısıyla ithalat ve ihracat söz konusu olduğunda Almanya oldukça fazla dikkat çeken bir ülke konumunda. Gelin Almanya için ihracat koşullarını, hangi ürünlere talep gösterdiklerine bir göz atalım.

Dış Ticarette Sıkça Kullanılan Terimler

Dış ticaret söz konusu olduğunda hangi ülke ile işlem yaptığınız fark etmeksizin karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek olan birtakım terimlerle karşılaşmanız mümkündür. Sizler için en sık kullanılan terimleri derledik.

Dış Ticaretin Avantajları Nelerdir?

İşinizi büyütmek istiyorsanız, dış ticaretin avantajlarını düşünmek, stratejiniz açısından doğru bir başlangıç olur.

Freelance Dış Ticaret Uzmanı Nasıl Olunur? Avantajları Nelerdir?

Salgın döneminde daha çok duyduğumuz freelance çalışma ortamında dış ticaret uzmanları da çalışabilmektedir. Freelance dış ticaret uzmanı nasıl olunur, sağladığı avantajlar nelerdir, yakından inceleyelim.

İhracat Faturası Nasıl Kesilir? İhracat Fatura Örneği

İhracat süreçlerinin dijitale dönüşmesi ile ihracatta e-Fatura da kesilebilmektedir. İhracat yapmaya yeni başlayanlar ve bu işi sürekli hale getirmek isteyenlerin merak ettiği ihracat faturası nasıl kesilir, sorusunu örneklerle yanıtlar vereceğiz.

En fazla İhracat Yaptığımız Ülkeler Nelerdir? Türkiye En Çok Ne İhracat Yapıyor?

Son 10 yıl içerisinde ihracat yaptığımız sektörler ve ürünler fazla değişiklik göstermezken en büyük 30 ihracatçı arasında yer almaktadır. İhracat yapmayı düşünenler için en fazla ihracat yaptığımız ülkeler nelerdir, Türkiye en çok ne ihracat yapıyor, sorularına detaylı olarak yanıtlar vereceğiz.

İhracat İçin Gerekli Belgeler Neler? Hangi Evraklar Düzenlenir?

Mal veya hizmet başka bir ülkeye gideceği için iki ülkenin dış ticaret için koyduğu kurallara, yasalara ve mevzuatlara uymak zorunludur. İhracat yapmaya karar verdiğinizde bu kurallara uymanız ve ihracat için gerekli belgeleri düzenlemeniz gerekir. GoTradeGo ekibi olarak hazırladığımız bu içeriğimizde ihracat için gerekli belgeler nelerdir, hangi evraklar düzenlenir sorularına detaylı yanıtlar vereceğiz.

Neden İhracat Yapmalıyız? Yurtdışına İhracat Nasıl Yapılır?

Kazanç sağlamak ihracatın en önemli avantajı olsa da pek çok faydası bulunmaktadır. GoTradeGo ekibi olarak hazırladığımız bu içeriğimizde bu avantajlardan ve nasıl ihracat yapılır, sorularına detaylı yanıtlar vereceğiz.

Dış Ticaret Neden Önemlidir? Dış Ticaret Uzmanı Nasıl Olunur?

İthalat ve ihracat süreçlerini yasaklar, gümrük mevzuatları, ticaret anlaşmaları belirlerken bu süreçler dış ticaret uzmanı tarafından veya dış ticaret departmanı tarafından yönetilir. GoTradeGo ekibi olarak dış ticaret neden önemlidir, dış ticaret uzmanı nasıl olunur, sorularına detaylı yanıtlar vereceğiz.

Serbest Bölge Nedir? Ne İşe Yarar?

Serbest bölgelerin ihracat yapan firmalar için avantajları oldukça fazladır. Bu içeriğimizde serbest bölge hakkında bilinmesi gerekenlere ve avantajlarına yer vereceğiz.

İhracata Verilen Destekler Nelerdir?

İhracat yapmak isteyen tüzel ve gerçek kişilere farklı bütçelerde destekler verilerek onların yurt dışına satış yapmaları sağlanır. Bu sayede ülkeye döviz girişi olurken üretim ve ticaretin canlanması sağlanır. GoTradeGo ekibi olarak hazırladığımız bu içerikte sizlere ihracata verilen destekler hakkında bilgiler vereceğiz.

İhracat Nedir? Türleri Nelerdir?

Para değerinin kaybı, iç pazarın sıkışıklığı gibi sorunları çözüm bulmak için ihracat yapılmaktadır. İhracata başlamadan önce bilmeniz gereken ihracat nedir, türleri nelerdir, yakından inceleyelim.

SWİFT Yöntemi Nedir? SWİFT Kodu Nasıl Öğrenilir?

Dış ticaret oranının artış göstermesi ile ödemeler çeşitlenmektedir. Bankalar, ihracat ve ithalatta ödemeleri kolaylaştırmak için Swift yöntemini kullanmaktadır.Bankaların sizi tanıması için banka döviz hesaplarından yapılan transferlerde kullanılır.

Kayda Bağlı İhracatta Ne İşlem Yapılır? Kayda Bağlı İhracat Yapan Firmalar Nereye Başvurur?

Yurt dışına satış yapmak isteyen farklı ölçeklerdeki işletmeler ihracat türlerini ve hangi usulde ihracat yapacaklarını bilmeleri gerekir. İhracat çeşitleri arasında kayda bağlı ihracat türü hakkında merak edilenler nelerdir, GoTradeGo olarak detaylıca inceleyelim.

Konsinye İhracat Nedir? Nasıl Yapılır?

Malı ihraç eden, satan konsinyör, malı alan konsinyi ve gönderilen mal konsiye olarak adlandırılır. Konsinye ihracat nedir, sorusuna baktığımızda; Konsinye ihracatında ve satışlarında belirlenen fiyat üzerinden mallar alıcıya gönderilir ve ödemesi daha sonra gerçekleştirilir.

Patates İhracatı Nasıl Yapılır? Patates İhracatında Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ülkemiz patatesi hem ithal hem de ihraç etmektedir.2021 yılının ilk çeyreğinde 102.142 ton patates ihracatı gerçekleşmiştir. Kurlardaki hızlı değişimler ve enflasyon üretilen patateslerin yurtdışına satılmasına sebep olmuştur. Patates ihracatı yapmak için bilmeniz gerekenler nelerdir, GoTradeGo dış ticaret platformu olarak detaylarıyla birlikte inceleyelim.

E-İhracat Faturası Nedir? İhracatta E-Fatura Nasıl Kesilir?

İhracatta e-Fatura çeşitlerinde ihracat, yolcu beraber ve MYS olmak üzere 3 ayrı e-fatura süreci bulunmaktadır. Her fatura türünün kendine özgü senaryoları bulunmaktadır. İhracatta e-Fatura uygulamaları hakkında detaylı bilgilere bu içeriğimizde yer vereceğiz.

Küresel Pazarlama Nedir? Küresel Pazarlama Stratejileri Nelerdir?

Küresel pazarlama stratejileri, olguları ve küresel pazarlama ile ilgili bilmeniz gereken her şey bu yazıda! Siz de küresel pazarlamada uzmanlaşmak ve küresel pazarlamanın önemli kavramlarını öğrenmek istiyorsanız mutlaka yazının devamını okuyun!

İhracat Nedir? İhracat Müşterisi Nasıl Bulunur?

İhracatta pazarlama stratejileri nelerdir, ihracatçı nasıl olunur, ihracatta yapılan hatalar ve çok daha fazlası için yazının devamını mutlaka okuyun!

Pazarlama Yönelimleri Nelerdir? Uluslararası Pazarlama Yönelimleri Nelerdir?

Küresel alanda varlık göstermek istiyorsunuz ama, pazarlama yönelimleri hakkında fazla bilgiye sahip değil misiniz? İşte pazarlama yönelimleri hakkında bilmeniz gerekenler...

Freelance Dış Ticaret Uzmanı Nasıl Olunur? Freelance Dış Ticaret Uzmanı Olarak Para Kazanılır Mı?

GoTradeGo bünyesinde çalışan dış ticaret uzmanları, freelance çalışma rahatlığı, yüksek gelir ve geniş network ağına sahip olabilirler. Freelance dış ticaret uzmanı olarak çalışmak hakkında 3 önemli bilgi ile bu sektörde rahat bir şekilde çalışmak isteyenlerin sorularını yanıtlayalım.

Hedef Pazar Seçimi Nedir? Hedef Pazar Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?

Hedef kitle seçiminde, yaş, coğrafi bölge, cinsiyet gibi ayrımlar yapılarak hedef kitle ve kategori belirlenir. Hedef pazar üretim ve hizmetin en iyi şekilde satılabilmesini sağlayan yerdir. Globale açıldığınızda bile belirli bir kitleye hitap etmek müşteri bulmanızı kolaylaştırır ve doğru satış yüzdelerini yakalamanızı sağlamaktadır. GoTradeGo olarak hazırladığımız bu içeriğimizde hedef Pazar seçimi hakkında bilemeniz gerekenler nelerdir, detaylıca sizlere aktaracağız.

Global Pazarlara Açılma Stratejileri Nelerdir? Global Pazarlara Açılma Avantajları

GoTradeGo olarak global pazarlara açılma yolları ile karşınızdayız. Ürün ve hizmetlerinizi yurtdışında hangi stratejiler ile satabilirsiniz sizlere aktaracağız.

Dış Ticaret Uzmanı Nedir? Dış Ticaret Uzmanları Ne Kadar Maaş Alır?

Dış ticaret uzmanları ve danışmanlık hizmetleri firmalara hizmet vererek üretim tanıtım, pazarlama, satış, dağıtım ve lojistik alanlarında daha başarılı olmalarını sağlarken aynı zamanda diğer ülkelerin mevzuatları ve dünyadaki piyasaları inceleyerek başarılı bir yol izlemelerini sağlarlar. GoTradeGo olarak dış ticaret uzmanı hakkında bilmeniz gerekenler ile bu yazımızda detaylı bilgilere yer vereceğiz.

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi Nedir? Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi Ne işe Yarar?

Dış ticaret sektörü gün geçtikçe büyümekte, ilgili bölümlerden mezun olan öğrenciler deneyim ve tecrübe kazanmak için bu alanda çalışmakta ve eğitim, sertifika alarak uzman olmayı başarabilmektedirler. GoTradeGo olarak dış ticaret uzmanlık eğitimi hakkında 3 şey ile karşınızdayız.

Dış Ticaret Uzmanı Kimdir? Ne İşe Yarar?

Dış ticaret uzmanı olabilmek için belirli yeterliliklere sahip olunması gerekir ve bu işi yapan kişilerin eğitim alarak belgelerinin olması gerekir. GoTradeGo ile dış ticaret uzmanı kimdir, ne iş yapar, yakından inceleyelim. Profesyonel olarak bu işi yaparak dış ticaret uzmanı olmak isteyenler ve dış ticarete yeni başlayacak işletmeler açısından faydalı bir yazı olacaktır.

Dış Ticaret Firmaları Ne İş Yapar? Dış Ticaret Firmaları ile Çalışmak Faydalı Mı?

Dünya çapında mal veya hizmet satın alma ve satma olanakları, yurtdışı temaslarının kolaylaşmasını ve nasıl yapacakları konusunda yol haritası çıkarırlar. Firmaların dış ticaret departmanlarındaki yaptıkları işlemleri daha verimli hale gelmesini sağlarken, ithalat ve ihracat hacimlerini büyütmeye yardımcı olmaktadır. GoTradeGo olarak dış ticaret danışmanlık firmaları sorularını detaylı olarak inceleyelim.

En Karlı İhracat Ürünleri Nelerdir? En Popüler İhracat Ürünleri

E- ihracat ve klasik ihracatın gelişmesi ile iç pazardan çıkarak dünyaya açılmak isteyen ihracatçılar, girişimciler, işletmeler ve firmalar için Türkiye'nin en önemli ihracat ürünleri nelerdir, GoTradeGo olarak bu yazımızda yer vereceğiz.

Klasik İhracat ve E-İhracat Arasındaki Farklar Nelerdir? E-İhracat Nasıl Yapılmalı?

Günümüzde, uluslararası taşımacılık sektörünün gelişmesi ve ödeme yöntemlerinin globalleşmesi sayesinde; dünyanın dört bir yanına ürün satmak ya da ürün almak son derece gelişmektedir. İhracata başlamadan önce bilmeniz gereken e-ihracat hakkında en önemli 3 şey hakkında GoTradeGo olarak bilgilere yer vereceğiz.

Bireysel İhracat Kimler Yapabilir? Bireysel İhracat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ülkemizde ve dünyada ticaret yapmak ve bireysel ihracat yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu yazımızda GoTradeGo olarak bireysel ihracat hakkında bilinmesi gerekenler hakkında detaylı bilgilere yer vereceğiz.

İthalat Sorumlusu Nedir? Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

İhracat uzmanları satış ve pazarlama alanlarında varlık gösterirken ithalat sorumluları ithal ürünlerle, satın alma süreçleriyle ilgilenirler.

Uluslararası Ticaret Nedir? Uluslararası Ticaret ve Avantajları

Günümüz dünya ekonomisinde, ulusların ekonomik gücü ve zenginliği, uluslararası finans piyasalarındaki etkinliği ve rekabeti ile ölçülmektedir. Globalde işinizi büyüterek, ihracat yaparak firmalar ve işletmeler döviz kazanarak işlerine yatırım yapabilirler ve daha fazla kullanıcıya ulaşabilirler.

Nasıl İhracat Yapılır? Hedef Pazar Nasıl Belirlenir?

Peki ihracat yol haritası nedir ve nasıl olmalıdır? Bu yazımızda ihracat yol haritası nasıl olmalıdır ve kriterleri nelerdir konusunu sizler ile paylaşacağız.

İthalat Türleri Nelerdir?

İthalat, ithalatçıların bir ülkeye getirdiği yabancı menşeli mal, ürün ya da hizmetlerdir.

İhracat Türleri Nelerdir?

İhracat, bir ülkede üretilen ve başka bir ülkenin yerli halkı tarafından satın alınan mal ve hizmetlerdir.

İhracat ve İthalata Başlamanın Faydaları ve Bilinmesi Gerekenler

İhracata başlamak için, endüstriyi ve gerçek ihracat sürecinin nasıl işlediğini tam olarak anlamanız gerekir. Başarılı bir ticari süreç geçirmek istiyorsanız ihracata başlamadan önce dikkat etmeniz gereken konular vardır.

İhracat Yaparken Karşılaşılan Zorluklar Nelerdir? Yapılması Gerekenler

Günümüzde gelişen teknoloji ile artan ihtiyaçlar, şirketlerin gelişimi, ülkelerin ekonomik kalkınması, ülkelerin birbiri ile olan siyasi ve ticari ilişkilerin artması ile ihracat kavramının önemi daha da artmıştır

İhracat elemanı Nedir? Nasıl Olmalı?

İthalat-ihracat uzmanları uluslararası nakliyeyi koordine eden profesyonellerdir. Gönderileri takip etmek, gerekli evrakları hazırlamak, müşterilerle çalışmak ve gönderileri kategorize etmekle görevlidirler.

İhracat Danışmanlığı Nedir? İhracat Danışmanlığı İhtiyacı Nasıl Ortaya Çıktı?

İhracatçı sıfatındaki firmalar veya diğer birimler ihracat konusunda ihracat yapacakları ülkelerin kültürel gereksinimlerini, işleyişlerini ve ilişkilerini yönetmek bu konuda profesyonel adımlar atmak amacıyla ihracat danışmanlığı kavramından yararlanırlar. İhracat danışmanlığı firmaların ihracat konusundaki adımlarını, hedef kitlesini ve ihtiyacı olduğu pazar ortamını oluşturmasında yol gösterme amacı güden ve ihtiyaç halinde ortaya çıkmış bir kavramdır.

Yurtdışı Pazarına Açılmak Nedir? ve Neden Önemli?

İhracattan bahsederken yurtdışı pazarına açılma kavramından bahsetmeden tam bir fikir sahibi olmamız olanaksızdır. Öyle ki firmaların ihracat kararı almaları çok ciddi ve riskli bir hamledir. Firmalar sadece kendilerini değil bağlı bulundukları ülkeleri de temsil ederler ve o ülkedeki ekonomiyi de olumlu yönde etkilerler.

İhracat Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir ?

İhracat yapmak basit bir tanımla tanımlanabilir olsa da niteliksel olarak belirli bir altyapı, istikrar, sistematik çalışma ve disiplin gerektiren ciddi bir husustur.

İthalat & İhracat Nasıl Yapılır?

İhracat, yurtiçinde üretilen bir ürünün ve hizmetin belirli planlamalar, stratejiler, yasalar doğrultusunda yurtdışına satılmasıdır

İhracat Nedir?

Ülkelerin dış ticaret politikasının en önemli iki unsurundan biri olan ihracat yani dışsatım basit bir tanım ile ülkeye ait ürün veya hizmetlerin bedel karşılığında ülke dışına gönderilip satılmasıdır.
Whatsapp