Belçika'ya İhracat Nasıl Yapılır?

Blog

image

Belçika'ya İhracat Nasıl Yapılır?

 

Belçika dünyanın en büyük 25. ekonomisi konumundadır, Batı Avrupa’da Flandre, Kuzeybatı Avrupa'da Ren Irmağı deltası çevresindeki Alçak Ülkeler veya Aşağı Ülkeler (Low Countries) denilen alanda günümüzde Hollanda ile Lüksemburg'un da yer aldığı bölgede kurulmuştur.

 Tarihsel bağları nedeniyle Fransızca en çok konuşulan dillerden olsa da daha çok Flemenkçe konuşulmaktadır. Belçika Nato ve Avrupa Birliği’nin merkezlerini de içermesi bakımından önemli bir ülkedir. Resmi TÜİK verilerine göre Belçika ile Türkiye arasındaki ihracat ve ithalat verileri yukarıda verilmiştir. Bu verilere göre 2022 yılındaki ithalat ve ihracat rakamları yukarıda verilmiştir.

 Trademap’ten alınan bilgilere göre ise, Türkiye’den Belçika’ya en çok arabalar, araba motorları, sanayide kullanılan türde yağlar ve ilaçlardır. Çoğunlukla karayolu vasıtasıyla ürünler Belçika’ya ulaştırılmaktadır.

Belçika, GSYİH'sının %70'inden fazlasını hizmet sektöründen elde ederken, sağlam bir endüstriyel temele sahiptir. Metal eşya, otomotiv, işlenmiş gıda ve içecek, kimya, ilaç ve tekstil sektörü en önemli sektörlerinden bazılarıdır. Belçika'nın otomobil endüstrisi, 2017–2021 dönemi boyunca en büyük ihracata sahipti. 2020 yılından itibaren ihracatının büyük bölümünü ilaç sektörü oluşturacak ve son beş yılda bu sektör yıllık ortalama %18 büyümüştür. 2021 yılında ilaç ihracatı 96,3 milyar dolar; İkinci sırayı 51,7 milyar dolarla otomobil sektörü aldı.

Belçika'nın üstün olduğu bir başka alan da mineral yakıtlar ve yağlar, ekipman ve mekanik bileşenler, kimyasallar, plastikler ve plastik eşya üretimidir. Son beş yılda yıllık ortalama %16 büyüme oranı ile bakır ve bakırla ilgili ürünler sektörü en güçlü gelişmeyi kaydetti. Alüminyum, teneke kutular ve kimya sanayi gibi bazı ana metaller de hızlı ihracat gelişimi olan sektörler arasındadır.

Türkiye'nin 2021 yılında Belçika'ya yaptığı ihracatın %20'si, Belçika'ya en fazla ihracat yapan otomobil endüstrisinden gerçekleşti. Belçika'ya yapılan ihracatta ikinci sırada yer alan Türkiye'de demir çelik sektörü, son beş yılda yıllık ortalama %34 oranında büyüdü. Öte yandan, ihracatımızın önemli ölçüde arttığı sektörler arasında mineral yakıtlar ve yağlar, ekipman ve mekanik aksamlar ile el işi giysi ve aksesuarlar yer almaktadır. Türkiye'nin Belçika'ya yaptığı dünya sebze ithalatındaki payı son beş yılda ortalama %11 azalırken, diğer ülkelerden yapılan ithalat yılda ortalama %10 arttı.

 Koronavirüs pandemisi, Fransa ve Almanya gibi yakın ülkelerden daha yüksek kişi başına ölüm oranına sahip olan Belçika'yı önemli ölçüde etkiledi. Belçika nüfusu yaşlandıkça ürünlerden bakım ve hizmetlere harcamalarda öngörülen değişiklik nedeniyle, harcama modellerini giderek daha fazla etkileyeceği tahmin edilmektedir. Anlaşmalar ve yasalar Her iki ülke de AB Gümrük Birliğinde bulunduğu için sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri gümrük vergisinden muaf tutulmaktadır.

 

 Türkiye ile Belçika arasında ayrıca “Çifte Vergilendirmeyi Önleme” ve “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması” ikili anlaşmaları yürürlüktedir. Belçika’nın standart KDV’si %21’dir. Belçika'da tanınmış standartlaştırma kurumlarının sıkı kuralları altında resmi standartlar geliştirilmektedir, bunlar arasında NBN, CEN ve ISO bulunmaktadır. Ürün özellikleri hakkında anlaşmaları tanımlayarak, bu ulusal, Avrupa ve ISO standartları, müşteriye de iyileştirilmiş kalite ve güvenlik güvencesi sunmaktadır. Bu nitelikler aynı zamanda ürünün diğer ilgili mallar, sistemler ve bileşenler ile nasıl bir araya geldiğini de göstermektedir.

 Belçika'da, ithal edilen mallara AB yasaları uygulanmaktadır. Tüketici sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma açısından AB pazarına giren ürünler için izlenmesi gereken kurallar bu yasayla kapsanmaktadır. Pazara giriş Belçika, Avrupa Birliği'nin merkezi konumunda bulunan ve 11 milyonu aşkın nüfusa sahip bir ülkedir. Çok kültürlü yapısı nedeniyle Fransızca ve Flemenkçe çift resmi dil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, pazara giriş stratejilerinin belirlenmesi aşamasında, yerel dil temsilciliğine sahip olmak önemlidir. Satış faaliyetleri için yerel dil bilgisi, müşterilerle iyi bir iletişim kurmak, yerel pazarın ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak ve ürünlerinizi daha iyi pazarlamak için kritik öneme sahiptir. Belçika'da önemli bir e-ticaret pazarı bulunmaktadır. Bu alanda hızlı teslimat gibi konular gündeme gelmektedir.

 Belçika, 2019 yılı için lojistik performansı açısından dünyada üçüncü en başarılı ülke iken uluslararası gönderilerde en başarılı ülke seçilmiştir. Bu nedenle, uluslararası gönderimlerde Belçika'ya ürünlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırmak için doğru lojistik ortaklarıyla çalışmak önemlidir. Pandemi sonrası yapılan dijital tüketici anketleri, Belçika'da bakkaliye harici alışverişi %26 ve market alışverişi %13 oranında olmak üzere, online platform satışlarının yükseldiğini göstermektedir.

Belçika'da e-ticaret, 2020 yılına göre %33'lük bir büyüme ile 2021 yılında 11,7 milyar euro değerine ulaşmıştır. Bu nedenle, e-ticaret pazarı, pazara giriş stratejilerinde önemli bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Müşteri bulmak Belçika’da müşteri bulmak için şirketlerin iki seçeneği vardır, bunlardan ilki B2B websiteleri üzerinden alıcılar ile iletişime geçilebilir.

Bunun yanında Belçika’da yapılan fuarlar takip edilebilir, bu fuarlar müşteri bulma şansını oldukça arttırmaktadır.

 

Belçika’ya hizmet ve ürün ihracat etmenin bir diğer yöntemi ise GoTrade yardımıyla Dış Ticaret Uzmanları ile tanışmaktır. Konusunda uzman ve deneyim sahibi dış ticaret uzmanlarını bünyesinde bulunduran GoTradeGo, köprü görevi kurarak yurt dışında pazaryeri oluşturmanıza yardımcı olur.

Cevapla

E-Posta Adresiniz yayınlanmayacak. Bu alan gereklidir *

Whatsapp